Celoroční školní sportování probíhá na Masarykově gymnáziu již 7. rokem a účastní se ho třídy nižšího gymnázia, které jsou rozděleny do dvou věkových kategorií: I. kategorie = primy a sekundy, II. kategorie = tercie a kvarty. Přibližně každý měsíc daného školního roku se uskuteční jedno sportovní klání buď v hodinách tělesné výchovy nebo ve volném čase žáků po vyučování. Vybrané soutěže, ve kterých žáci soutěžili ve školním roce 2016/2017, byly: vybíjená, fotbálek, střelecký dvojboj, ringo a přehazovaná, skokanský trojboj, přespolní běh, velká štafeta, 60m sprint, stolní tenis, aerobik master class, veslování 4 x 500m štafeta a skoky přes švihadlo. Za jednotlivé soutěže žáci obdrží umístění (pořadí) ve své kategorii, které je jim počítáno do konečného hodnocení. Mgr. Ladislava Šedivá
Definitivní pořadí tříd ve školním roce 2016/2017: