12.jpg

Ve středu 25. 1. 2017 se uskutečnila akce určená především pro první ročníky a kvinty s cílem naučit se mluvit, číst a psát rusky. Zní to neskutečně? My se na vlastní kůži přesvědčili, že je to možné!

Hodina začala představováním. Paní učitelka z Ruského střediska vědy a kultury v Praze začala prakticky okamžitě mluvit rusky. Rychle jsme pochopili, jak pozdravit, říct své jméno, popřípadě i profesi.

Vše šlo svižně, a to zejména díky tomu, že se zapojili do naší primitivní konverzace všichni přítomní. Následovalo postupné vysvětlování azbuky a skládání jednoduchých slov. Dostali jsme papíry s vytištěnou azbukou, českou výslovností písmenek a také jednoduchými frázemi. Po pár minutách jsme uměli napsat svá jména a přišel čas na to nejlepší – divadlo! Pohádku o řepě všichni známe, ale kdo z nás by ji dokázal i zahrát a ještě k tomu v ruštině? Nebyl čas se rozmýšlet, paní učitelka vybrala několik jedinců a divadlo mohlo započít. Neuvěřitelné, ale i tohle jsme výborně zvládli.

Druhou část hodiny jsme se dozvěděli vše možné o Rusku, a to jak z oblasti kultury, tak i vzdělání, výměnných pobytů či letních táborů. Než však přednáška započala, byli jsme otázáni, jak dlouho se učíme rusky a zda se tedy může přednášet v ruštině. Po naší sborové odpovědi, že je to právě jedna hodina, se třída rozesmála a paní přednášející rovnou začala mluvit rusky. A světe div se, rozuměli jsme!

To co se zdálo být nemožné, se stalo skutečností. Opravdu jsme se za necelých šedesát minut naučili mluvit, číst a psát rusky. Pokud se tato akce bude opakovat, všem ji vřele doporučuji.

До свидания!

Iva Salivarová, kvinta A