Ruské středisko vědy a kultury ve spolupráci s Českou asociací rusistů připravilo pro žáky a studenty, kteří ještě nezačali studovat ruský jazyk, program „Cestování do země Azbuky“. Program zahrnuje přednášku a multimediální prezentaci, jež objasňují úlohu ruského jazyka jako prostředku mezinárodní komunikace. Součástí akce je ukázková hodina „Ruský jazyk za 60 minut“ ,na které se žáci poprvé seznámí s azbukou, základy čtení a mluvení. Cílem hodiny je ukázat, že azbuku je možné zvládnout dostupnou formou, jako hru. Hodina začíná úvodními slovy učitele: „Dnes se za 60 minut naučíme číst, psát a mluvit rusky.“
Na naší škole se tato akce uskuteční ve středu 25. 1. 2017 od 9 hodin v učebně 119 a je určena zejména studentům budoucích 2. ročníků a sext, kteří uvažují o výběru volitelného semináře ruského jazyka. Zájemci o účast na akci se mohou hlásit u vyučujících ruského jazyka Jitky Egermajerové, Lenky Holubové, Ireny Popelové. PhDr. Irena Popelová