14.jpg
Oznámení o konání voleb do školské rady

Více informací najdete zde.

Informace pro budoucí primy a 1. ročníky

Adaptační kurzy - září 2021 - bližší informace zde.

Informace pro nové strávníky k objednávání obědů najdete zde.

Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku

Pondělí a středa: 10 - 12 a 14 - 16
Úterý a čtvrtek: 8.30 - 12 a 14 - 15.30

Výuka od 24. května 2021 + testování covid-19

Všichni studenti se v pondělí dostaví do školy v 7.30 h a budou se před výukou testovat v učebnách, ve kterých mají 1. hodinu. 
U cizích jazyků či cvičení z M a ČJ se shromáždí v prostornější učebně, u TV pak v tělocvičně.

Všechny hodiny včetně seminářů probíhají podle stálého rozvrhu.

Výsledky přijímacího řízení

Najdete zde.

Více informací o tom, co dělat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, najdete zde.

Upozorňujeme, že škola může jednat pouze se zákonným zástupcem uvedeným v přihlášce ke studiu. Děkujeme za pochopení.