14.jpg

Tiskopisy jsou ve formátu PDF.
(Můžete si zdarma stáhnout například program Acrobat Reader, který umožňuje prohlížení PDF dokumentů.) 
Pokud se dokument netiskne správně (tisknou se nesmyslné znaky), zaškrtněte ve volbách tisku možnost „Tisknout jako obraz“.  


Podávání žádostí

Žádosti podávané na ředitelství školy musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení žáka
  • datum narození žáka (z důvodu ověření plnoletosti)
  • bydliště (včetně směrovacího čísla)
  • třídu, kterou v současné době žák navštěvuje
  • vlastnoruční podpis žádajícího
  • podpis zákonného zástupce (u nezletilých žáků)
  • datum vyhotovení žádosti 

Plnoletí žáci (starší 18 let) musí psát veškeré žádosti sami.
Nezletilí žáci ve věku15-17let žádají také sami, žádost ale musí být doplněna jménem, příjmením a podpisem zákonného zástupce.
Za nezletilé žáky mladší 15 let může žádat zákonný zástupce, ale žádost musí obsahovat souhlas a podpis žáka.

Žádosti se vždy podávají prostřednictvím třídního učitele, který připojuje svoje vyjádření.