Organizace maturitních zkoušek pro školní rok 2019/20

Vyhrazuji si právo provést úpravy v souladu se změnami ve školské legislativě.

Ing. Olga Matějková, ředitelka školy

V Plzni 10. října 2019