11.jpg
Aprobace německý jazyk a dějepis
"Tedy jedna zásada musí být všem společná,
že prospěch jednotlivců má být zároveň prospěchem celku;
nebo kdyby každý chtěl uchvátit všechen prospěch jen pro sebe,
lidská společnost by se zcela rozpadla."
M. Tullius Cicero