10.jpg
Aprobace biologie a zeměpis
 

Poprvé jsem do budovy tohoto gymnázia vstoupila na jaře 1988. Na podzim téhož roku jsem usedla na čtyři léta do zdejších lavic a vzdělávala se více či méně ochotně. Přesto jsem v roce 1992 úspěšně složila zkoušku z dospělosti.
Dalších pět let jsem strávila na PeF ZČU – na katedrách biologie a geografie. Mé promoce se kromě manžela a mé rodiny zúčastnil i můj měsíční syn Ondřej. Po třech letech se mi narodila dcera Kristýna.
Na jaře 2002 (tzn. po 10 letech, co jsem tuto školu opustila) jsem se vrátila. A z učitelů se tak stali moji kolegové.

Ilona Kloudová