14.jpg
 Jméno Zkratka E-mail Kabinet Aprobace
Babčaníková Monika, Mgr. Bab 204 Aj - Dě
Benešová Lenka, Mgr. Ben 314 Ma - Dg - Fy
Boříková Barbora, Mgr. Boř 204 Aj - Dě
Brichtová Jana, Mgr. Per 128 Ma - Ch
Cón Petr, Mgr. Cón 310 Ivt - Ze
Čermáková Lenka, Mgr. Čer 204 Aj - Čj
Davídková Bohumila, Mgr. Dav 306 Čj - Nj
Drahokoupilová Jitka, Mgr. Dra P15 Bi - Ch
Egrmajerová Jitka, Mgr. Egr 306 Nj - Rj
Eretová Jana, Mgr. Ere 113 Aj - Čj
Fleischerová Marie, Mgr. Fle 306 Nj - Čj
Fournier Rémy Fou 314 lektor Fj
Grohmannová Květuše, RNDr. Gro P05 Ma - Fy
Hájková Ivana, Mgr. Háj 211 Čj - Zsv
Hirschová Milena, PaedDr. Hir 324 Čj - Dě
Holubová Lenka, Mgr. Hol 113 Ze - Rj - Bi
Horská Dagmar, Mgr. Hor 224 Bi - Ch
Hošek Jaroslav, Ing. Hoš 310 Ivt
Hrušková Šárka, Mgr. Hru 122 Nj - Dě
Chaloupková Jolana Cha 207 Hv
Iliadis Sofia, OStR Ili 207 lektorka Nj
Jindřichová Petra, Mgr. Jin 204 Aj
Kajanová Jana, Mgr. Kaj 204 Aj - Nj
Kloudová Ilona, Mgr. Klo P15 Bi - Ze
Kohout Jiří, Mgr., Ph.D. Koh 128 Fy - Ma
Komprdová Petra, Mgr. Kmp P04 Ma - Fy
Korčáková Monika, Mgr. Kor 224 Ma - Bi
Kořínková Zuzana, Mgr. Koř 204 Aj - Čj
Koza Petr, Mgr. Koz P05 Ma - Fy
Kuchtová Kateřina, Mgr. Kuc 314 Fj - Čj
Kutná Jana, Mgr. Kut 211 Čj - Zsv
Lewis Zachary Noble Lew 204 lektor Aj
Lindová Jana, Mgr. Lnd S20 Čj -Vv
Lisková Zdeňka, PaedDr. Lis 324 Čj - Dě
Machová Eva, Mgr. Mac 128 Bi - Ch
Majerová Eva, Mgr. Maj 324 Nj - Dě
Martínková Simona, Ing. Mar 310 Ivt
Matějková Olga, Ing. Mat 107 Ek
Mervartová Blanka, Mgr. Mer 203 Čj - Dě
Myslíková Tereza, Mgr. Mys S07 Tv - Bi
Nováková Vlasta, Mgr. Nov 128 Ma - Fy
Páník Jaromír, Mgr. Pán 224 Bi - Tv
Pavlíček Tomáš, Mgr. Pav S07 Ze - Tv
Popelová Irena, PhDr. Pop 203 Čj - Rj
Procházka Jakub, Bc. Prh S07 Tv
Provodová Eva, Mgr. Pro S07 Tv - Zsv
Puda Petr, Mgr. Pud 207 Hv - Nj
Randa Miroslav, RNDr. Ran 128 Fy
Řeháčková Andrea, Mgr. Řeh P09 Čj - Dě
Schořová Ivona, Mgr. Sch 211 Ma - Ek
Skočný Radim, Mgr. Sko 108 Nj - Dě
Soukup Václav, RNDr. Sou P05 Fy - Ch
Stoček Štěpán, Mgr. Sto P09 Tv - Psy
Stočesová Simona, JUDr. Stč 211 právo
Šedivá Ladislava, Mgr. Šed 224 Bi - Tv
Štejrová Ivana, Mgr. Šte P04 Ma - Fy
Štěpánková Chen Pei-ying, B.A. et M.A.Che Che MD lektorka Aj, čínštiny
Šturmová Barbora, Mgr. Štu MD Tv
Tesař Petr, Mgr. Tes P09 Čj - Zsv
Tesková Marie, Mgr. Tek 211 Aj - Nj
Tolletová Jana, PhDr. Tol 113 Aj - Čj
Trávníková Jana, Mgr. Trá MD Nj - Tv
Vachovcová Marta, Mgr. Vac 204 Aj
Vastl Zbyněk, Mgr. Vas 108 Ma - Fy
Vyčítalová Alena, Mgr. Vyč 209 Nj - Čj
Wagnerová Eva, Mgr. Wag 209 Nj
Walterová Martina, Mgr. Wal 209 Nj - Dě
Zichová Marie, Mgr. Zic S20 Vv - Čj

 

Čj - český jazyk Dě - dějepis
Aj - anglický jazyk Ze - zeměpis
Nj - německý jazyk Zsv - základy společenských věd
Fj - francouzský jazyk Ivt - informatika a výp. technika
Rj - ruský jazyk Vv - výtvarná výchova
Ma - matematika Hv - hudební výchova
Fy - fyzika Tv - tělesná výchova
Ch - chemie Dg - deskriptivní geometrie
Bi - biologie Ek - ekonomické předměty
MD - mateřská dovolená