11.jpg

 

Výsledky přijímacího řízení - 12. až 20. dubna 2017

Výsledkové tabulky jsou k dispozici pod označením jednotlivých tříd ve formátu PDF.

 

Osmileté studium Čtyřleté studium

Třídy A mají zaměření živé jazyky (ŠVP - Jazykovým vzděláním proti průměrnosti).

Třídy B mají zaměření všeobecné (ŠVP - Všestranným vzděláním proti průměrnosti). 

 


 

Přijatí uchazeči: čtyřleté studium

třída 1. A: 79-41-K/41 ŠVP: Jazykovým vzděláním proti průměrnosti

Přijato bylo prvních 30 uchazečů.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 13 bodů; M je 13 bodů.

 

třída 1. B: 79-41-K/41 ŠVP: Všestranným vzděláním proti průměrnosti

Přijato bylo prvních 30 uchazečů.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 13 bodů; M je 13 bodů.


 

Přijatí uchazeči: osmileté studium

třída Prima A: 79-41-K/81 ŠVP: Jazykovým vzděláním proti průměrnosti

Přijato bylo prvních 29 uchazečů.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 13 bodů; M je 13 bodů.

 

třída Prima B: 79-41-K/81 ŠVP: Všestranným vzděláním proti průměrnosti

Přijato bylo prvních 30 uchazečů.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 13 bodů; M je 13 bodů.


 Výsledky žáků přijatých na naši školu Čtyřleté
studium
Osmileté
studium
počet přijatých žáků 64 61
nejlepší výsledek v testu z MA 50 46
nejslabší výsledek v testu z MA 31 23
nejlepší výsledek v testu z ČJL 50 48
nejslabší výsledek v testu z ČJL 37 23

 Co dělat po přijímacích zkouškách – doporučení