14.jpg

Přesné termíny budou známy od prosince 2018 - dozvíte se je také na Dnech otevřených dveří 11. a 12. prosince 2018.

Přípravné kurzy pro žáky z 5. a 9. tříd budou probíhat každou středu - začínají ??. února 2018 a končí ??. dubna 2018 (kromě 21. února 2018, kdy jsou jarní prázdniny).

Čas: Čj (M) 15.00–15.45 h a  M (Čj) 15.55–16.40 h

Cena každého kurzu (Čj nebo M) je 500 Kč.

Kurzovné se bude platit před začátkem první konzultace, tj. ??. 2. 2017 od 14.00 h v označené učebně.

Kurzy se uskuteční v budově Masarykova gymnázia.

Přihlášky odevzdávejte od ??. ledna 2018 nejpozději do ??. ledna 2018 ve vrátnici školy.
Přihlášku můžete také poslat poštou.

Až budou známy přesné termíny, přihlášku si budete moci stáhnout zde.