12.jpg

Přijímací řízení na Masarykově gymnáziu v Plzni, Petákova 2

Vzhledem k tomu, že je naše škola zapojena do jednotné přijímací zkoušky MŠMT ČR, budou informace pro rodiče upřesněny nejpozději 31. ledna 2017.

Aktuální informace a bližší podrobnosti najdete na http://www.cermat.cz/.