12.jpg

ImageV úterý 17. 4. 2012 se na naší škole konalo krajské kolo soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda 2012. Zúčastnilo se ho celkem 9 tříčlenných týmů, těch nejlepších z celého Plzeňského kraje, mezi nimiž jsme i my měli dvě želízka v ohni. Boj to byl lítý, konkurence obrovská a tréma snad ještě větší. Ještě před vynesením verdiktu poroty jsme si ani netroufli tipovat pořadí, protože síly byly opravdu vyrovnané a výkony excelentní.

Myslím, že by se od našich studentů mohla učit nejedna mediálně známá osobnost. Verbální projevy byly jasné, výstižné, koncepční a šly rovnou k jádru věci. Soutěžící se nenechali vyvést z rovnováhy ani všetečnými, či dokonce záludnými otázkami poroty i publika, kdy na odpovědi závisel zisk několika dalších bodíků. Atmosféra celé soutěže byla i přes „konkurenční“ boj nadmíru přátelská, ba přímo rodinná nejen díky skvělým soutěžním týmům, jejich pedagogickému doprovodu, prostředí, které se nám podařilo vykouzlit z poněkud omšelé a znaky opotřebení vykazující třídy, ale zejména též díky moderátorovi Pavlu Bělíkovi, jeho slovní ekvilibristice a bezprostřednosti, a také díky Oldovi Brabcovi, hlavnímu koordinátorovi krajského kola soutěže.

Téma letošního ročníku bylo „Můj nový předmět“. Vyslechli jsme prezentace podporující neuvěřitelně širokou škálu nových předmětů, jejichž zavedení na školách se ukázalo naprosto nezbytné, počínaje patafyzikou našeho týmu složeného z kapitána Honzy Janoucha, Magdy Böhmové (oba ze septimy A) a Vaška Šindeláře (3. B), přes robotiku, mobilní technologie, čarodějnictví, logikologii, bojové a obranné sporty, až po předmět nazvaný prezentace, který doporučoval náš druhý soutěžní tým ve složení kapitán Vojta Brabec, Eva Zápotocká a David Le (všichni z kvinty B). Myslím, že by vedení škol mělo požadavkům studentů vyjít vstříc a nad některými předměty se alespoň zamyslet a zvážit, zda si dnešní doba opravdu nežádá radikální změnu ve skladbě předmětů v jednotlivých ročnících :-).

A jak to všechno nakonec dopadlo? Tým Honzy Janoucha skončil jako čtvrtý a tým Vojty Brabce obhájil druhé místo. Od vítězného týmu ho dělily pouhé čtyři desetiny bodu. C'est la vie!

Ing. Simona Martínková

Image
Organizátoři v plné práci

Image
Nanejvýš fundovaná porota v čele s Martinem Čmolíkem, natěšená na výkony soutěžících

Image
Losování pořadí

Image
Náš první tým, který skončil jako čtvrtý

Image
Tak copak si pro nás porota připravila za otázky...

Image
Náš druhý tým, který obsadil místo druhé

Image
Vyhlášení pořadí a nezbytné foto s Pavlem

Image
To samé v bleděmodrém

Image
Tři nejlepší týmy - zátiší s diplomy

Image
Všichni soutěžící - za povšimnutí stojí nadmíru fotogenický Vašek

Image
Pro větší zážitek ještě detail :-)

Můžete si též přečíst reportáž Oldy Brabce, zhlédnout prezentaci vítězného týmu a pokochat se dalšími fotografiemi z prezentačního klání.