10.jpg

Možné příznaky šikanování – informace pro rodiče
(Podle metodického pokynu MŠMT)

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechu ráno jít do školy, odkládání odchodu z domova, na dítěti je možno pozorovat strach, ztrácí chu k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, příp. střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
 • Dítě chodí ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu či peníze na ni).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu.
 • Ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné, apatické, nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • Žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně říká, že je ztratilo).
 • Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje zlobu i vůči rodičům.
 • Stěžuje si na neurčité bolest břicha nebo hlavy, možná ráno i zvrací, snaží se zůstat doma. Zdravotní potíže může přehánět či simulovat.
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Zdržuje se doma víc, než mělo ve zvyku.