12.jpg

Obsah semináře tvoří jednoduchá laboratorní cvičení z obou předmětů jako doprovodný program učiva tercie se zaměřením na

  • práce s přírodními materiály,
  • složení organismů,
  • důkazy organických látek a možnosti jejich izolace,
  • sledování různých biochemických dějů v lidském organismu.

Ve vhodných měsících je možné uskutečnit botanické, geologické vycházky s poznáváním přírodnin, bioindikacemi podle vhodných organismů. Náplň bude obohacena exkurzemi (vodárna, ZOO, výstavy v muzeu).

Seminář si žáci mohou zvolit buď v tercii, nebo v kvartě. 

Mgr. Dagmar Horská, RNDr. Václav Soukup