10.jpg

Važená paní učitelko,

napsal jsem si dobrovolně slohovou práci z exkurze do plzeňského rozhlasu. Ve středu 21. května 2008 jsme se byli podívat do budovy plzeňského rozhlasu. Nejdříve jsme vstoupili do velké haly, kde na nás čekala paní Zuzana Zatloukalová, která nás dále zavedla do velkého studia jedna, kde se nahrávaly s orchestrem různé symfonie a opery od známých hudebních skladatelů. (A kde jsme vyslechli stručné informace o historii plzeňského vysílání a o stavbě funkcionalistické rozhlasové budovy, která je v České republice jedinou stavbou svého druhu, projektovanou speciálně pro rozhlas, s administrativními prostorami a nahrávacími studii. - pozn. paní učitelky)

Dále jsme se byli podívat na vybavení plzeňského rozhlasu, kde se rovněž nahrávaly, stříhaly, upravovaly a datovaly různé nahrávky (věnoval se nám a se střihem hudby v režii 2, která je nejmoderněji vybavenou režií, nás seznámil mistr zvuku Michal Žák). Dále jsme se přesunuli do dalších tří menších studií, kde se nahrávaly různé rockové a jiné nahrávky.

Následně jsme se přesunuli do kanceláře nahrávače a upravovače zpráv (míněn redaktor zpravodajství Jiří Blažek), který nám vysvětlil, jak se zprávy tvoří (v terénu i „u stolu v kanceláři“). Dále nás paní průvodkyně Zuzana Zatloukalová zavedla k hlasateli plzeňského rozhlasu (na vysílací pracoviště, kde jsme mohli společně s moderátorem Stanislavem Juríkem sledovat živé vysílání - viz foto), který mluvil do rádia a vytvářel kvíz "Ahoj, rádio", kde se rádio ptalo dětí na dospělácké otázky. Zde jsme vymyslili spoustu otázek pro ty děti.

Potom jsme šli do druhého patra, kde jme se podívali, jak se tvoří rozhlas (plánování a programování vysílání, do kterého nás zasvětil hudební redaktor Petr Vacek). Poté jsme šli zpět dolů do studia, kde se nahrávají např. pohádky, zde byl k vidění velice vzácný a drahý hudební nástroj cembalo, dále také jeden klavír a jedno pianino. Pak jsme sešli do přízemí a prohlédli si sklepení (kde byla vidět důmyslná konstruce plovoucích studií na sloupech) a nakonec jsme se vrátili do velké haly a odešli ven. Exkurze do plzeňského rozhlasu se mi tedy velice líbila.

S pozdravem Lukáš Jindra, prima B
(poznámky v závorkách Ing. Simona Martínková
s přispěním Jakuba Zatloukala z primy B
)

Image

Moderátor Stanislav Jurík těsně před živým vstupem