12.jpg

Na konci každého školního roku škola vydává Výroční zpravu Masarykova gynmnázia, ve které najdete podrobné informace o pořádaných akcích a úplný přehled všech aktivit školy (v rámci jednotlivých předmětů, akcí kulturních, vzdělávacích, sportovních aj.). Výroční zprávy jsou ve formátu PDF.

  Image