13.jpg

Společnost přátel Masarykova gymnázia sdružuje rodiče žáků naší školy. Každý rok vybírá příspěvky, ze kterých jsou financovány různé aktivity žáků. Při hospodaření s těmito příspěvky vychází z návrhů a požadavků učitelů, zajišujících zájmovou a další činnost žáků mimo vyučování (konkrétně viz níže Zpráva o hospodaření). Vždy na začátku školního roku předkládá vyúčtování, jak se s vybranými prostředky v uplynulém školním roce nakládalo.

Číslo účtu Společnosti přátel Masarykova gymnázia pro případné sponzoské dary je 626054/0300, ČSOB. 

Částka navržená výborem jako příspěvek za každého žáka činí 300 Kč na školní rok (sourozenci platí jen jednou). Vybírá se vždy na podzimním třídním aktivu nebo jej žáci mohou přinést třídnímu učiteli nejpozději do vánočních prázdnin (při větších sponzorských příspěvcích kdykoli během školního roku).

Tiskopis pro příspěvek

Mgr. Ilona Kloudová