14.jpg

Kontakty na členy Školské rady Masarykova gymnázia

 

  • -

  • - RNDr. Květuše Grohmannová - předsedkyně - 

  • - Mgr. Vlasta Nováková -

  • - Hana Šimánová - za studenty - zapisovatelka -

  • - Bc. Andrea Vocásková - za rodiče -

  • - Ing. Jiří Kuthan - za Plzeňský kraj -

  • - Mgr. Jan Königsmark - za Plzeňský kraj -