14.jpg

Členové Školské rady Masarykova gymnázia

   • RNDr. Květuše Grohmannová - předsedkyně - 

  • Mgr. Vlasta Nováková

  • Hana Šimánová - za studenty - zapisovatelka

  • Bc. Andrea Vocásková - za rodiče

  • Ing. Jiří Kuthan - za Plzeňský kraj

  • Mgr. Jan Königsmark - za Plzeňský kraj