Centrum pro talentovanou mládež (CTM) vzniklo z amerického Center for Talented Youth (CTY), které bylo založeno v roce 1979 jako nezisková organizace při jedné z nejstarších univerzit v USA, Johns Hopkins University se sídlem v Baltimore, Maryland, USA. V roce 2010 se k tomuto centru připojila i Česká republika. V současné době Centrum pro talentovanou mládež (CTM) spolupracuje i s dalšími prestižními zahraničními univerzitami a organizacemi. Zaměřuje se na vzdělávání mimořádně nadaných studentů, rozvoj jejich vědomostí a schopností. Připravuje je na náročné a motivující online studijní programy a kurzy.

AP Exams (Advanced Placement exams)

AP Exams jsou zkoušky z odborných předmětů (matematiky, fyziky, biologie, chemie, informatiky apod.), jež testují znalosti a pochopení daného předmětu a mezioborových souvislostí v angličtině na úrovni komplexního učiva střední školy a prvního ročníku vysoké školy. Prosadit se vyžaduje motivaci, disciplínu a 10–12 hodin studia týdně v kurzech CTM Online.

AP zkoušky se každoročně konají vždy v květnu na vybraných školách. V České republice je certifikováno pro skládání AP zkoušek pět gymnázií.

V roce 2015 se potvrdilo, že nejlepší čeští studenti patří mezi světovou špičku. To dokládají jejich vynikající výsledky v AP Exams. K této zkoušce se prostřednictvím CTM, z. s.,  partnera College Board v ČR přihlásilo 46 studentů z různých středních škol. Dosáhli skvělých výsledků, průměrné známky 4,0 (na pětibodové stupnici s tím, že nejlepší známka je 5 a světový průměr je 2,89). Získali mezinárodně platný certifikát, jenž je klíčový v přijímacích řízeních nejen na špičkové světové univerzity, ale výrazně zlepší jejich výchozí pozici i na českých univerzitách. Nejlepší z nejlepších pak dostanou jedinečnou příležitost zúčastnit se letních studijních programů ve Spojených státech.

CTM Online

Ideální přípravou na AP zkoušky je studium kurzů CTM Online, jež od roku 2010 sponzoruje nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS). Ve školním roce 2014/2015 studovalo tyto online kurzy 147 českých středoškoláků z 37 středních škol. Kurzy úspěšně dokončilo 122 studentů (83 %), více než 40 % studentů s nejlepším možným hodnocením. Absolventi těchto kurzů si rozšíří znalosti studovaného oboru, odbornou angličtinu, pochopí mezioborové souvislosti, naučí se samostatně plánovat svoji práci a efektivně využívat veškeré online zdroje. Skvělé výsledky českých studentů při AP zkouškách přesvědčily správní radu AFCSLS finančně tento program podporovat i pro rok 2015/2016. Stipendium ve výši 30–50% plného kurzovného CTM Online automaticky získává každý nadaný a motivovaný student, který svoje schopnosti prokáže před výběrovou komisí na své škole a je doporučen touto komisí a vedením své školy. I přes tuto dotaci částka, kterou zbývá doplatit (50–70%), je pro rodiče mnohých nadaných studentů stále vysoká (představuje zhruba částku 10 000  až 20 000 Kč, u jednotlivých kurzů se ceny liší). CTM Online není rozhodně zaměřen na elity! Naopak je to ohromná příležitost pro všechny nadané středoškoláky, ať bydlí kdekoli, i mimo velká centra, aby mohli studovat kurzy prestižní Johns Hopkins Univesity, které mohou zakončit mezinárodním certifikátem a v řadě případů i mezinárodní AP zkouškou.

PhDr. Jana Tolletová a Mgr. Petra Komprdová