14.jpg

Centrum pro talentované děti a mládež (CTY) bylo založeno v roce 1979 jako nezisková organizace při jedné z nejstarších univerzit v USA, Johns Hopkins University se sídlem v Baltimore, Maryland, USA.

CTY se zaměřuje na vzdělávání mimořádně nadaných studentů, rozvoj jejich vědomostí a schopností. Připravuje je na náročné a motivující online studijní programy a kurzy. CTY rovněž spolupracuje s vládami (v České republice zatím naše naděje neumírá), prestižními univerzitami a organizacemi. V zemích, kde vlády i neziskové organizace poskytují finanční pomoc, tyto granty pomáhají pokrýt prvotní náklady spojené s nákupem know-how, členství v síti CTY center, školení pedagogů a externích spolupracovníků, náklady na instruktory a na konzultace ze strany Johns Hopkins CTY, licence k programům, manuály a učebnice.

AP Exams (Advanced Placement exams)

AP Exams jsou zkoušky z odborných předmětů (matematiky, fyziky, biologie, chemie, informatiky apod.), jež testují znalosti a pochopení daného předmětu a mezioborových souvislostí v angličtině na úrovni komplexního učiva střední školy a prvního ročníku vysoké školy. Prosadit se vyžaduje motivaci, disciplínu a 10–12 hodin studia týdně v kurzech CTY Online.

AP zkoušky se každoročně konají vždy v květnu na vybraných školách. V České republice je certifikováno pro skládání AP zkoušek pět gymnázií.

V roce 2015 se potvrdilo, že nejlepší čeští studenti patří mezi světovou špičku. To dokládají jejich vynikající výsledky v AP Exams. K této zkoušce se prostřednictvím CTY, z. s.,  partnera College Board v ČR přihlásilo 46 studentů z různých středních škol. Dosáhli skvělých výsledků, průměrné známky 4,0 (na pětibodové stupnici s tím, že nejlepší známka je 5 a světový průměr je 2,89). Získali mezinárodně platný certifikát, jenž je klíčový v přijímacích řízeních nejen na špičkové světové univerzity, ale výrazně zlepší jejich výchozí pozici i na českých univerzitách. Nejlepší z nejlepších pak dostanou jedinečnou příležitost zúčastnit se letních studijních programů ve Spojených státech.

CTY Online

Ideální přípravou na AP zkoušky je studium kurzů CTY Online, jež od roku 2010 sponzoruje nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS). Ve školním roce 2014/2015 studovalo tyto online kurzy 147 českých středoškoláků z 37 středních škol. Kurzy úspěšně dokončilo 122 studentů (83 %), více než 40 % studentů s nejlepším možným hodnocením. Absolventi těchto kurzů si rozšíří znalosti studovaného oboru, odbornou angličtinu, pochopí mezioborové souvislosti, naučí se samostatně plánovat svoji práci a efektivně využívat veškeré online zdroje. Skvělé výsledky českých studentů při AP zkouškách přesvědčily správní radu AFCSLS finančně tento program podporovat i pro rok 2015/2016. Stipendium ve výši 30–50% plného kurzovného CTY Online automaticky získává každý nadaný a motivovaný student, který svoje schopnosti prokáže před výběrovou komisí na své škole a je doporučen touto komisí a vedením své školy. I přes tuto dotaci částka, kterou zbývá doplatit (50–70%), je pro rodiče mnohých nadaných studentů stále vysoká (představuje zhruba částku 10 000  až 20 000 Kč, u jednotlivých kurzů se ceny liší). CTY Online není rozhodně zaměřen na elity! Naopak je to ohromná příležitost pro všechny nadané středoškoláky, ať bydlí kdekoli, i mimo velká centra, aby mohli studovat kurzy prestižní Johns Hopkins Univesity, které mohou zakončit mezinárodním certifikátem a v řadě případů i mezinárodní AP zkouškou.

CTY Online a Masarykovo gymnázium

V roce 2014/2015 poprvé proběhlo na naší škole výběrové řízení, z něhož vzešlo 10 nadaných studentů zároveň s výbornou znalostí angličtiny. Chtěli zejména studovat CTY Online kurzy z matematiky, biologie, fyziky a chemie. Na poslední chvíli ovšem v České republice selhalo ze strany MŠMT spolufinancování těchto kurzů. Naši studenti se v prosinci stačili přihlásit, jenže vzápětí muselo být celé řízení přerušeno a pozastaveno. Asi po půl roce bylo přihlašování opět spuštěno. Bohužel doplatek ceny kurzů ve výši 50–70% představoval stále vysokou částku. Ve finále tento fakt spolu s tím, že pro některé půlroční ztráta už byla citelná, měl za následek to, že se v červnu nikdo z našich studentů znovu nepřihlásil.

Přes všechny problémy jsme přesvědčeni, že toto online studium, jež propojuje přírodovědné obory spolu s angličtinou, má smysl, a proto do budoucna chceme naše nadané a motivované studenty podpořit a zapojit.

Pokusíme se hledat zdroje, případně sponzory, kteří by byli ochotni finančně pomoci i těm, kteří nepatří k sociálně slabším rodinám, pro něž jsou k dispozici sociální stipendia.

Obracíme se proto na všechny, kteří vědí, že by nám mohli v tomto projektu pomoci, aby nás laskavě kontaktovali. Jakákoliv pomoc bude vítána.

PhDr. Jana Tolletová a Mgr. Petra Komprdová

Více informací naleznete na webu:
www.afcsls.org
www.objevitelske-soboty.cz

Pozor pro školní rok 2016/2017 dvě nové pozitivní informace!

Pro školní rok 2016/2017 poskytlo MŠMT stipendia ve výši 5 000 Kč prvním 200 studentům, kteří se registrují do CTM Online programu.

• Od 10. května 2016 se budou moci registrovat noví zájemci z řad středoškolských studentů do podzimních kurzů CTM ONLINE PROGRAMU, které jsou účinnou pomocí, jak se připravit na studia na prestižních univerzitách doma i v zahraničí. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky online kurzů převážně z oblasti přírodních věd, matematiky a informatiky, ale i humanitních předmětů. V příštím školním roce kromě kurzů CTY budou moci studovat i v online kurzech dalších prestižních institucí včetně Florida Virtual School Global (FLVS), Global Personalized Academics (GPA) a University of Nebraska High School (UNHS), které nabízejí finančně dostupný a flexibilní způsob vzdělávání online formou nad rámec školní výuky. CTM tak staví na dlouholeté spolupráci s Johns Hopkins Centre for Talented Youth (CTY), která je považována za světovou autoritu v rozvoji talentovaných studentů.

V podzimním semestru ve školním roce 2016/2017 prvními studenty našeho gymnázia, kteří začnou studovat v angličtině v rámci CTM Online, jsou:
Andrea Burianová, 2. B - AP Psychology Online
Miroslava Novoveská, sexta B - AP Chemistry Online
Pavlína Hudcová, septima B - Geometry Honors Online
Vít Beran, septima B - AP Physics 2