12.jpg

Už od roku 1994 zdarma připravujeme naše studenty na státní jazykové zkoušky, od roku 2003 na mezinárodní Cambridgeské zkoušky First Certificate in English a Certificate of Advanced English na úrovni B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získání těchto jazykových certifikátů s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice, na všech vysokých školách k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích. Tyto certifikáty jsou rovněž vyžadovány pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích). V dnešní době jsou nezbytným předpokladem pro získání zajímavého zaměstnání a základním požadavkem na pracovním trhu.

Naše gymnázium na tyto zkoušky studenty pouze připravuje, zkoušky samotné potom probíhají na několika místech v Plzni, organizačně je zajišťuje British Council v Praze. Termíny a ceny jsou plně v kompetenci Britské rady. Písemná část každé zkoušky je opravována ve Velké Británii, ústní část je hodnocena V ČR.

Intenzívnější příprava je možná zejména ve třídách s vyššími dotacemi hodin angličtiny. Pro motivované studenty ze tříd s všeobecným zaměřením, čili s nižší dotací hodin angličtiny, nabízíme v rámci volitelných seminářů pro třetí ročník a septimy Seminář anglického jazyka, který je zaměřený na přípravu k těmto zkouškám. Zároveň každým rokem pro vážné zájemce organizujeme ve spolupráci s jazykovou školou zkoušky nanečisto.

Ve školním roce 2013/2014 získalo certifikáty 23 studentů (7 studentů CAE a FCE/A), 14 studentů FCE a 2 studentky PET).

Ve školním roce 2014/2015 získalo certifikáty 23 studentů (4 studenti CAE a FCE/A, 19 studentů FCE).

Ve školním roce 2015/2016 a v září 2016 získalo jeden z mezinárodních certifikátů celkem 26 studentů.
Zkoušku FCE (B2) úspěšně složilo 12 studentů třídy OKB, 4. B, SPA, SPB. Dalších 7 studentek ze tříd OKB, OKA, SPA, SPB získalo FCE/A (C1), 4 studenti ze tříd OKA a OKB  získali CAE (C1), dokonce 3 studentky z OKA a SPA získaly CAE/A (C2).

PhDr. Jana Tolletová