10.jpg

Ve dnech 24. 2. a 9. 3. 2020 navštívila naše gymnázium paní Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D., výtvarnice, religionistka, judaistka, publicistka a aktivistka, která v současné době působí jako vysokoškolská pedagožka na Západočeské univerzitě na Katedře blízkovýchodních studií Filozofické fakulty.

Pro naše maturanty ze Semináře moderních dějin si připravila dvě velmi zajímavé přednášky. V první na téma „Československo a Izrael“ popsala vývoj vztahů mezi oběma zeměmi od vzniku samostatného Československa až do současnosti. Druhou nazvala „Vnitřní prostor svobody“ a týkala se vývoje ČSSR po srpnové okupaci roku 1968 až do sametové revoluce 1989. Tuto přednášku doplnila paní Tydlitátová o své vlastní vzpomínky a zkušenosti dítěte a mladého člověka z nestranické intelektuální rodiny, perzekvované komunistickým režimem.

Těšíme se, že se na naší škole se signatářkou Charty 77 a jednou z hlavních iniciátorek založení OF v Plzni opět někdy setkáme, třeba při přednášce zaměřené na extremismus a xenofobii, jimiž se také zabývá.

Děkujeme.

Mgr. Martina Walterová