V pátek dne 22. listopadu 2019 se v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy konalo slavnostní vyhodnocení již XII. ročníku soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost, do které se opět zapojili i studenti naší školy. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Bělová ze třídy SXA. Se svojí prací „Masaryk a Maffie“ obsadila 1. místo v kategorii starších žáků a získala tak i čestnou medaili „Nadace odkazu TGM“. Mimořádnou cenu získala od poroty ve stejné kategorii Hana Rottenbornová za svoji práci „Alice Masaryková a Československý červeny kříž“.2. místem v kategorii starších žáků se může pochlubit Matouš Křížek ze třídy SXB. Vybojoval ho svojí prací „Výchova mládeže očima TGM“. Všem úspěšným účastníkům soutěže patří gratulace a poděkování za reprezentaci školy. Mgr. Martina Walterová