V první polovině října navázalo MG na započatou spolupráci s Katedrou archeologie ZČU z května 2019 v podobě vydařené exkurze tříd KIA a KIB do Historického parku v německém Bärnau. Tentokrát spolupráce pokračovala formou přednášek pracovníků katedry na půdě MG a také ještě zábavnější archeologickou vycházkou a návštěvou archeologické dílny.

První přednáška na téma archeologie a práce archeologa, kterou připravil pro studenty obou prvních ročníků Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D., se uskutečnila 1. 10. 2019. Na ni potom navázala o týden později (9. 10. 2019) odborná exkurze vedená PhDr. Josefem Hložkem Ph.D. a zaměřená na archeologické lokality v okolí Plzně. Studenti se seznámili se základy archeologické práce a v terénu si prohlédli relikty zaniklého hradu v Plzni-Liticích. Součástí exkurze byl přednáškový blok v kostele sv. Petra a Pavla, který bylo možné uspořádat díky laskavosti Koinonie sv. Jana Křtitele v Liticích. Přednášky byly zaměřeny především na vývoj regionu v mladší době kamenné, vývoj šlechtických sídel v Liticích, symboliku hradních staveb a úlohu hradů ve středověku.

Žákům kvart velmi poutavě přednášel 3. 10. 2019 PhDr. Petr Krištuf Ph.D. o pravěkých archeologických nálezech v západních Čechách. Svůj výklad doplnil nejen fotografiemi, ale i artefakty z jednotlivých období, které si mohli posluchači prohlédnout zblízka a dokonce i osahat. O dva týdny později (14. 10. a 16. 10. 2019) se potom „kvartáni“ při návštěvě archeologické laboratoře v Sedláčkově ulici dozvěděli od Mgr. Ladislava Čapka Ph.D., jak se nalezené artefakty očišťují, ošetřují, konzervují a dokumentují, abychom je mohli obdivovat v některém z muzeí.

Moc pánům archeologům děkujeme a těšíme se na další setkání s nimi, tentokrát „ve středověku“.

Mgr. Martina Walterová