V 1. 10. 2019 se uskutečnilo krajské kolo soutěže školních družstev v atletice v Domažlicích. Do krajského kola postoupila obě naše družstva jak děvčata, tak chlapci. Naše děvčata skončila na 1. místě, získala zlaté medaile a postoupila na republikové finále, hoši obsadili 4. místo. Mgr. Jaromír Páník