10.jpg

V měsíci říjnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

30. 9. - 2. 10. - Exkurze do přírody, Melchiorova huť - TA + TB - Mgr. Stoček, Mgr. Pavlíček, Mgr. Šturmová, Mgr. Šedivá

1. 10. - 3.-4. h - Přednáška „Archeologie a práce archeologa“ (doc. Vařeka, KAR FF ZČU) - 1. A, 1. B - Mgr. Walterová, Mgr. Řeháčková, PaedDr. Hirschová

3. 10. - 5.-6. h - Přednáška „Pravěké archeologické nálezy v západních Čechách“ (dr. Krištuf, KAR FF ZČU) - KAA, KAB - Mgr. Walterová, PaedDr. Lisková

7. 10. - 6.-9. h - Výukový program - savci, ZOO Plzeň - seminář Bi 3. r + SP - Mgr. Horská, Mgr. Kloudová

7. 10. - 1.-2. h - Zdravý životní styl, uč. P16 - SB - Mgr. Kloudová

9. 10. - 4.-5. h - Zdravý životní styl, uč. P16 - SA - Mgr. Kloudová

9. 10. - celý den - Návštěva archeologické lokality - Litice (dr. Hložek, KAR FF ZČU) - 1. A, 1. B - Mgr. Walterová, Mgr. Řeháčková, PaedDr. Hirschová

10. 10. - 5.-6. h - Prevence kouření, uč. P16 - TB - Mgr. Kloudová

7.-11. 10. - Výměnný pobyt s gymnáziem Alberta Magna v Regensburgu (1. část), Plzeň, Praha - výběr žáků z druhých ročníků a sext - Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková

14. 10. - 1.-4. h - Návštěva archeologické laboratoře KAR FF ZČU (Mgr. Čapek), Plzeň, Sedláčkova 38 - KAB - Mgr. Walterová, PaedDr. Lisková

16. 10. - 1.-4. h - Návštěva archeologické laboratoře KAR FF ZČU (Mgr. Čapek), Plzeň, Sedláčkova 38 - KAA - Mgr. Walterová, PaedDr. Lisková

17. 10. - 5. h - Dentální hygiena, uč. 116 - TA - Mgr. Kloudová

17. 10. - 1.-4. h - Exkurze - vodárna, úpravna vody Malostranská ul., Plzeň - PA - Mgr. Walterová, Mgr. Wintrová

18. 10. - 1.-2. h - Dospívání, uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

18. 10. - 2.-5. h - Německé divadlo - hra „Smombie“, Plzeň - Jas - 4. B - Mgr. Hrušková, Mgr. Walterová

18. 10. - 1.-5. h - Energetická olympiáda - 3. a 4. ročníky, septimy a oktávy - Mgr. Nováková

15.-18. 10. - Výměnný pobyt s gymnáziem Antona Brucknera, Straubing (1. část), Plzeň, Praha - výběr žáků ze sekund - Mgr. Míšková, Mgr. Petr Puda

22. 10. - celý den - Praha - Bílá hora, Hvězda - SXA - Mgr. Walterová, PaedDr. Hirschová

25. 10. - 6. h - Dentální hygiena, uč. 118 - TB - Mgr. Kloudová