12.jpg

Vybraní studenti 3. ročníků a septim se v pátek 20. 9. 2019 zúčastnili workshopu pořádaného studenty ze zahraničí. Společně se zaměřili na uvědomění si svých schopností, svých vlastností, dozvěděli se informace o studiu v zahraničí a poslechli si příběhy jednotlivých studentů. Také měli možnost spolupracovat v týmech, ve kterých řešili různé problémy, od problematiky pleti až po problémy studentů na středních školách, vše probíhalo v anglickém jazyce. Po diskuzi měli odprezentovat svá řešení problémů (žádné řešení nebylo špatně).

V sobotu 21. 9. se vyrazilo do Plzeňského historického podzemí, kde se studenti ze zahraničí dozvěděli něco o vzniku Plzně a smyslu podzemních chodeb. Po skončení prohlídky, kterou nám zařídila paní učitelka Egrmajerová, která nás i provedla, jsme se šli společně naobědvat. A tím jsme se spolu i rozloučili.

Lucie Tlačilová, 3. B