12.jpg

V měsíci září se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

4.-6. 9. - Adaptační kurz prim a 1. ročníků, Jesenice - PA, PB, 1. A, 1. B

6. 9. - 9-13 h - Den s tělocvikářem, Škodaland - TA, KIB - Mgr. Stoček, Mgr. Pavlíček, Mgr. Šturmová, Mgr. Šedivá

9. 9. - Maturitní zkoušky - Mgr. Vastl

9. 9. - 15.30 h – Třídní aktivy 1. ročníků a prim

10. 9. - 3. vyuč. h - Prevence dopravních nehod, č. 220, 221 - 4. ročníky + oktávy Mgr. Drahokoupilová

16. 9. - Nostrifikační zkoušky - Mgr. Vastl

18. 9. - 3.-6. h - Projekt Tonda Obal na cestách, třídění a recyklace odpadu - PA, PB, SA, SB - Mgr. Korčáková

23. 9. - 12.45-13.30 h - Evropský den jazyků, anglická knihovna, Plzeň - TB - Mgr. Boříková, Mgr. Eretová

27. 9. - celý den - Exkurze do ZOO Praha - 2. B - Mgr. Páník

30. 9. - 2. 10. Exkurze do přírody, Melchiorova huť - TA + TB - Mgr. Stoček, Mgr. Pavlíček, Mgr. Šturmová, Mgr. Šedivá