Dne 25. 6. 2019 se konal sportovní den v areálu Slavie VŠ na Borech pro nižší i vyšší gymnázium. Studenti se utkali ve fotbale a v plážové přehazované. V první řadě je třeba vyzdvihnout fair play hru a nasazení všech zúčastněných studentů. I přes velké horko se sportovní den velmi vydařil. A jak to nakonec dopadlo? Fotbal - vyšší gymnázium - 1. místo SXB, 2. místo kantoři a 3. místo 2. B a nižší gymnázium - 1. místo TB, 2. místo SB a 3. místo PA. Plážová přehazovaná - vyšší gymnázium - 1. místo SXA, 2. místo SXB a 3. místo 1. B a nižší gymnázium - 1. místo SB, 2. místo KAA a 3. místo TB. Tělocvikáři MG