Studenti nižšího gymnázia se v průběhu letošního školního roku zúčastnili několika sportovních soutěží mezi třídami. Utkali se například v přehazované, vybíjené, ringu, aerobiku i v atletických disciplínách. Pořadí tříd uvidíte v následující tabulce. Gratulujeme vítězným třídám sekundě A a kvartě B, které v září 2019 odměníme za vítězství „dnem s tělocvikářem“. Jsme rádi, že si třídy a jejich zástupci přijdou několikrát za rok zasportovat dokonce ve svém volném čase a tím nám dokazují, že jsou
v rámci tříd dobrá parta, pro kterou stojí za to organizovat taková sportovní klání. Tělocvikáři MG