Dne 30. 5. 2019 se obě kvinty vypravily poznávat skalní komplex Koněpruské jeskyně, který se nachází v CHKO Český kras uvnitř návrší zvaného Zlatý kůň, přes který posléze přecházely a zdatně určovaly byliny a dřeviny s možností nalézt v místním vápencovém lomu pozůstatky ramenonožců, měkkýšů i mechovek. K vydařené exkurzi přispělo také pěkné výletní počasí. Mgr. Laďka Šedivá, Mgr. Jitka Drahokoupilová, Mgr. Dagmar Horská a Mgr. Petr Cón