12.jpg

Dne 3. 6. 2019 jsme se v obřadní síni plzeňské radnice definitivně rozloučili se studenty oktáv a čtvrtých ročníků. Studenti převzali maturitní vysvědčení, Sprachdiplomy a úspěšní studenti také knižní poukázky z prostředků SPMG. Zněla slova loučení a poblahopřát přišli svým spolužákům jak studenti nižších ročníků, tak i bývalí  absolventi. I přes velké horko jsme si slavnostní chvíle užili a maturantům přejeme úspěšné vykročení do další životní etapy, správný směr na jejich cestě ke štěstí… Mgr. Jitka Drahokoupilová, Mgr. Ilona Kloudová, třídní učitelé oktáv a 4. ročníků