14.jpg

Ve středu 29. 5. 2019 vyrazili studenti kvinty A a kvinty B na cestu časem do každodenního života lidí ve středověku do historického parku Bärnau-Tachov. Exkurze se uskutečnila díky začínající spolupráci našeho gymnázia s katedrou archeologie FF ZČU v Plzni, z jejíhož projektu bylo financováno cestovné. Na cestě nás doprovázel zaměstnanec katedry Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Na místě samotném nás přivítal a poté i provázel další ze zaměstnanců katedry - Mgr. Josef Ježek. Na cestě časem jsme s ním prošli raně středověkou slovanskou vesnici, vystoupili na impozantní hrádek typu motte z 11. století, zavítali do města z období vrcholného středověku a došli až k pozdně středověkému staveništi císařského dvorce Karla IV.

Studenti nejen pasivně naslouchali a přihlíželi, ale sami se aktivně zapojili a vyzkoušeli si rozdělávání ohně, pečení chleba, střelbu z luku a hod kopím.
Všichni si to užili i přes nepřízeň počasí a dlouho na nás budou jistě vzpomínat i v Bärnau, neboť tam po nás zbyly dva zlomené oštěpy, tři šípy, a dokonce jeden luk. Taková je síla kvinty B!

Za milý doprovod děkuji oběma třídním učitelkám Mgr. Janě Kutné a Mgr. Ladislavě Šedivé.

Mgr. Martina Walterová