14.jpg

Ve středu 22. 5. 2019 se naše třída v doprovodu paní učitelek Jindřichové a Hlavaté vydala na návštěvu Potravinové banky v Plzni. S touto institucí již máme osobní zkušenost. Naše škola se totiž v listopadu loňského roku poprvé - a hned velmi úspěšně - zapojila do Národní potravinové sbírky.

 

Byli jsme opravdu zvědavi, kam se bedny plné potravin a drogerie tenkrát vezly, co se s nimi dělo dál, kdo se o ně stará...

Potravinová banka v Plzni byla založena 13. 6. 2014 a sídlí v ulici Politických vězňů na Borech. Chodím tudy pravidelně do knihovny, ale nikdy mne nenapadlo, že v nevzhledném areálu se ukládá pomoc potřebným lidem.

Pod vznešeným názvem „banka“ se ukrýval sklad plný krabic, beden, palet různých velikostí a neznámého obsahu. Přivítala nás paní Jana Tallová, provozní manažerka, a krátce nás seznámila s principem fungování Potravinové banky. Je to jedno velké shromaždiště zboží, které se pak rozděluje humanitárním a charitativním organizacím. Tyto instituce pak poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

Po krátkém úvodu to začalo. Nosili jsme, rovnali, třídili a přebírali, přerovnávali a organizovali... a strašně rychle to uteklo a my měli hotovo. Malé neplánované občerstvení na závěr pobytu nás opravdu překvapilo a potěšilo.

Činnost Potravinové banky je závislá na dobrovolnické práci a my jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň trochu pomoci.

Monika Pelcová, tercie A