14.jpg

Sběr drobného obalového hliníku byl úspěšně dokončen. Celkem jsme naší zoologické zahradě předali 430 kg. Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na tomto úspěchu, zejména pak vítězům, třídě sextě B.

Dík patří nejen studentům, ale i jejich rodičům, příbuzným a známým. Jsem velmi vděčná všem, kteří mi pomohli s uskladněním a nakládkou pytlů s hliníkem.

Letos se zástupci ZOO a BZ Plzeň rozhodli odměnit nejlepší sběrače hliníku z nižších ročníků výletem do Bavorska, a tak jsme v úterý 14. 5. navštívili spolu se studenty z Církevního gymnázia Tierpark v Lohbergu a Malé Javorské jezero s plovoucími ostrovy. Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto výlet stál za to.

Mgr. Monika Korčáková