V měsíci dubnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

1. 4. - celý den - Fond Sidus – charitativní akce - vybraní žáci KAA - Mgr. Hájková

3. 4. - 3.-4. h - Chemická olympiáda B, kontrolní test, laboratoř chemie - vybraní žáci 3. B a SXA - Mgr. Horská

4. 4. - 7.-9. h - CHO - praxe, laboratoř chemie - vybraní žáci 3. B a SXA - Mgr. Horská

5. 4. - celý den - ČNB, Praha - seminář FG1 - Mgr. Nováková, Mgr. Benešová

8. 4. - 6.-9. h - Výukový program - Savci, ZOO Plzeň - seminář biologie - Mgr. Kloudová

8. 4. - 2. h - Literární kvíz - zájemci z řad vyššího gymnázia - Mgr. Tesař

9. 4. - 13.00-14.00 hodin - Výukový program - Írán, Měšťanská beseda - KIA, KIB, 2. A, 2. B - Mgr. Kloudová

9. 4. - od 8.00 (45 minut) - Představení agentury Pernštejni „Řím - legionáři, gladiátoři a Caesarové“, tělocvična MG - PA, PB, SA, SB - PaedDr. Hirschová, Mgr. Walterová

9. 4. - celý den - Národní muzeum, Praha - 1. B - Mgr. Páník, Mgr. Řeháčková

10. 4. - celý den - Muzeum smyslů a Národní muzeum, Praha - SPB - Mgr. Páník, Mgr. Štejrová

10. 4. - Písemná maturitní zkouška z Čj - 4. ročníky, oktávy - Mgr. Vastl

11. 4. - Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka - 4. ročníky, oktávy - Mgr. Vastl

12. 4. - od 8.00 h - Přijímací zkoušky - 9. ročníky - Mgr. Vastl

15. 4. - od 8.00 h - Přijímací zkoušky - 9. ročníky - Mgr. Vastl

16. 4. - od 8.00 h - Přijímací zkoušky - 5. ročníky - Mgr. Vastl

17. 4. - od 8.00 h - Přijímací zkoušky - 5. ročníky - Mgr. Vastl

23. 4. - celý den - Exkurze Drážďany - 2. A, 3. B - Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková

24. 4. - 16.30 h - Třídní aktivy

25. 4. - celý den – „Peříčkový den“, Plzeň - 3. B - Mgr. Tesař

24. - 26. 4. - 2 celé dny, odjezd 24. 4. v 16.00 h - Komplexní exkurze z biologie, chemie a zeměpisu, Morava - KAA, KAB - Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Šedivá, Mgr. Korčáková

30. 4. - celý den - Mnichov - technické muzeum - vybraní žáci sext a 2. ročníků - Mgr. Koza, RNDr. Grohmannová (Mg. Komprdová)

30. 4. - Vydávání vysvědčení poslední ročníky - 4. ročníky, oktávy