10.jpg

Dne 16. a 17. 4. 2019 proběhly sportovní dny pro primy-kvarty. Třídy se utkaly v netradičních sportovních hrách, na překážkových drahách a při kooperačních soutěžích. Děkujeme všem zúčastněným žákům za nasazení, nadšení a fair play. Tělocvikáři MG