14.jpg

V úterý 9. dubna 2019 k nám na Masarykovo gymnázium zavítala až z Pardubic skupina historického šermu Pernštejni. Přijeli k nám s programem „Řím - legionáři, gladiátoři a Caesarové“, který se týkal starověkého Říma, konkrétně římské republiky a císařství. Když jsme se usadili v tělocvičně na žíněnkách, upoutaly nás připravené velké rekvizity, jež působily opravdu reálně.

Program byl hned od začátku velmi zajímavý. Herci začali otázkami, aby si ověřili naše znalosti. Pak následovaly ukázky ze života významných římských osobností (například Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Nero).  Někteří z žáků měli dokonce příležitost zapojit se do dění. Dostali štíty a podle pokynů vytvořili tzv. želvu, což byla formace, která chránila římské legionáře před útoky nepřátel. Nakonec účinkující předvedli dva velice věrné souboje římských gladiátorů s různými zbraněmi. Představení bylo zajímavé, dobře předvedené a hlavně pro všechny zúčastněné žáky prim a sekund poučné.

Adam Hradil, Jakub Wirth, Adéla Loosová (sekunda A)