Stejně jako v minulých letech se i letos na naší škole uskutečnily jazykové zkoušky DSD I z německého jazyka (jazyková úroveň A2/B1). Přihlášeno bylo 58 studentů ze tříd SXA, SXB, 3. A, 3. B, SPA, SPB. Všichni studenti se zúčastnili jak písemné tak i ústní zkoušky v termínech 14. 3., 18.-20. 3. 2019. Výsledky očekáváme koncem června nebo začátkem září. Děkuji celému týmu kolegů, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé zkoušky. Mgr. Jitka Egrmajerová