Dne 30. 1. 2019 proběhlo na naší škole komorní kolo recitační soutěže Poetický ševel! Do městského kola tohoto klání nás odchází reprezentovat Eliška Rybová ze 3. B a Markéta Nosálová ze Sexty A. Oběma recitátorkám gratulujeme a děkujeme za účast!
Mgr. Kateřina Kuchtová