V měsíci lednu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

4. 1. - 5.-7. h - Schůzka s absolventy MG o vysokoškolském studiu v zahraničí, uč. 305 - vybraní zájemci 3. A, 3. B, SPA, SPB - Mgr. Egrmajerová

8. 1. - 4.-5. h - Německá a Rakouská knihovna SVK - 3. A - NA - Mgr. Egrmajerová

10. 1. - 7.-8. h - Školení astronomické olympiády, kat. AB - vybraní žáci 3. a 4. ročníků, septim a oktáv - Mgr. Kohout

14. - 18. 1. -  Lyžařský kurz sekundy, Špičák - SA, SB - Mgr. Šedivá, Mgr. Provodová, Mgr. Šturmová, Mgr. Stoček, Mgr. Pavlíček

16. 1. - 3. h - Zeměpisná olympiáda, kat. A, školní kolo - vybraní žáci PA, PB - Mgr. Hlavatá

17. 1. - 7.-8. h - Poetický ševel (recitační soutěž+ školní kolo) - kvinty - Kuchtová

21. 1. - celý den - Regionální kolo ČLO, Praha - A. Baatarboldová, M. Křížek, Z. Suchá - Mgr. Hájková

23. 1. - 5. h - Zeměpisná olympiáda, kat. C - vybraní žáci tercie, kvarty - Mgr. Kloudová

24. 1. - 2.-3. h - Žena jako symbol života, uč. 221 - 1. A, 1. B - dívky - Mgr. Drahokoupilová

24. 1. - 4. h - Čas proměn, uč. 221 - SA, SB - dívky - Mgr. Kloudová

29. 1. - 1.-5. h - Školní kolo MO, kat. B a C - vybraní žáci 1. a 2. r., kvinty a sexty - RNDr. Grohmannová

31. 1. - Vydávání výpisu z klasifikace za 1. pololetí dle rozpisu - všechny třídy