Děkuji všem studentům, kolegům a ostatním zaměstnancům školy, kteří se podíleli na předvánoční sbírce „I jedna plenka pomůže“ pro Dětské centrum v Plzni (sbírka bude Dětskému centru předána v úterý 18. 12. 2018). Ing. Simona Martínková