V měsíci prosinci se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

4. 12. - 2.-4. h - Komentovaná procházka sluneční soustavou, Techmania - PA - Mgr. Hlavatá, Mgr. Kuchtová

4. 12. - 3. h - Školní kolo konverzační soutěže v Aj - kat. III A 1.-3. ročníky, kvinty-septimy - poslech - výběr žáků - Mgr. Čermáková, Mgr. Kajanová

5. 12. - 1.-2. h - Školní kolo konverzační soutěže v Aj - kat. III A 1.-3. ročníky, kvinty-septimy - ústní část - výběr žáků - Mgr. Čermáková, Mgr. Kajanová

5. 12. - 2. h - Dentální hygiena, uč. 119 - TB - Mgr. Kloudová

5. 12. - 3.-4. h - Prevence šikany III, uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

5. 12. - 5.-6. h - Prevence šikany II, uč. P03 - PB - Mgr. Kloudová

6. 12. - 6.-9. h - Adventní pořad studentů pro Domov sv. Jiří - vybraní žáci - Mgr. Řeháčková

6. 12. - 7.-9. h - Přednáška Svět a energie, Ing. Dana Drábová Ph.D., FEL ZČU - vybraní žáci SXB, 3. a 4. ročníků, septim a oktáv - Mgr. Nováková

7. 12. - 3. h - Dentální hygiena, uč. 119 - TA - Mgr. Kloudová

10. 12. - 2.-4. h - Po čem šlapeme, Techmania - KAB - Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová

10. 12. - 3. h - Školní kolo konverzační soutěže v Aj - kat. I B primy + sekundy - poslech - výběr žáků - Mgr. Babčaníková

10. 12. - 4.-5. h - OČJ I. kategorie, sborovna - výběr žáků - Mgr. Mervartová

10. 12. - 15.30 h a 16.30 h - Den otevřených dveří pro uchazeče z 5. tříd

11. 12. - 15.30 h a 16.30 h - Den otevřených dveří pro uchazeče z 9. tříd

11. 12. - 1.-5. h - Školní kolo MO kat. A - vybraní žáci 3. a 4. ročníků, septim a oktáv - RNDr. Grohmannová

12. 12. - 5.-6. h - OČJ II. kategorie, uč. 208 - výběr žáků - Mgr. Kutná

12. 12. - 5.-6. h - Poruchy příjmu potravy, uč. 124 - 1. A - Mgr. Drahokoupilová

12. 12. - 5.-7. h - Školní kolo konverzační soutěže v Aj - kat. II B tercie + kvarty - poslech i ústní část - výběr žáků - Mgr. Boříková, Mgr. Pytel

13. 12. - 1.-2. h - Školní kolo konverzační soutěže v Aj - kat. I B primy + sekundy - ústní část - výběr žáků - Mgr. Babčaníková, Mgr. Eretová

13. 12. - po 7. h - Recitační soutěž, uč. 315 - primy - kvarty - Mgr.Fleischerová, PaedDr.Hirschová, Mgr. Mervartová

13. 12. - po 5. h - Pivovar Gambrinus - 4. B - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Kloudová

17. 12. - 11.00-12.30 hod. - Film „Hovory s TGM“, Cinema City, Plaza - kvarty-oktávy, 1.-4. ročníky - Mgr. Tesař

17. 12. - 11.00-12.45 hod. - Film „Louskáček a 4 říše“, Cinema City, Plaza - primy-tercie - Mgr. Tesař

18. 12. - 2.-3. h - Prevence šikany III, uč. P03 - PB - Mgr. Kloudová

18. 12. - 1.-2. h a 3.-4. h - Přednáška (H)různé záření…, uč. P03 - 3. B, SPB, 4. B, OKB - Mgr. Komprdová

18. 12. - 4.-7. h - Techmania Plzeň - TA - Mgr. Štejrová, Mgr. Cón

18. 12. - celý den - Techmania Plzeň - TB - Mgr. Machová, Mgr. Benešová

19. 12. - 1.-4. h - Techmania Plzeň - SA - Mgr. Štejrová, Mgr. Kloudová

19. 12. - celý den - Vánoční turnaj ve volejbalu, Hala TJ Lokomotiva - vybraní žáci a učitelé - Mgr. Provodová, Mgr. Pavlíček

20. 12. - 1.-4. h - Techmania Plzeň - PA + PB - Mgr. Koza, Mgr. Kuchtová

20. 12. - 1.-5. h - Turnaj v kinballu, TJ Sokol Masna - tercie-oktávy - Mgr. Stoček

21. 12. - Turnaj v bowlingu, Papírna - 2. B - Brichtová

21. 12. - 8.00-10.00 hod. - Exkurze do Potravinové banky Plzeňského kraje - 3. B - Mgr. Tesař, Mgr. Jindřichová

21. 12. - 10.30-12.00 hod. - Exkurze do Potravinové banky Plzeňského kraje - Mgr. Jindřichová

21. 12. - 5. h - Hokejová exhibice, HM aréna Plzeň - výběr kvinty-oktávy, 1.-4. ročníky - Mgr. Páník

21. 12. - 1.-4. h - Vánoční úniková hra, Plzeň - SXB - Mgr. Korčáková

21. 12. - 1.-2 h - Volné bruslení, HC Škoda Plzeň - 1. B - Mgr. Páník, Mgr. Puda

21. 12. - vánoční besídky - primy-kvarty: 3.-4. vyučovací hodina, vyšší ročníky: 4.-5. vyučovací hodina