Byli jsme součástí odhalení pamětní desky paní učitelky Mgr. Marie Helmové Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Učitelka chemie a biologie na Gymmnáziu Luďka Pika v Plzni založila v roce 1996 Sluníčkovou sbírku, kterou se svými studenty vedla až do roku 2017, a jejíž výtěžek přes 3,6 mil. Kč byl celý věnován na dobročinné účely ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Vybraní studenti třídy KIA Masarykova gymnázia, Plzeň mohli a hlavně chtěli být její součástí. Odhalení pamětní desky se ujal primátor města Plzně Martin Baxa, moderování pan Richard Langer, vysvěcení následně provedl emeritní biskup plzeňský mons. František Radkovský. Mezi přítomnými byl i předseda správní rady nadace Pavel Jindra a další hosté včetně studentů gymnázia.

Velice mne potěšil následný zájem zúčastnit se i vzpomínkové mše svaté, která se bude konat dnes, tedy ve středu 5. prosince od 17.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni ve Františkánské ulici. Před mší svatou se v 16.45 h rozezní na 10 minut zvony na katedrále sv. Bartoloměje. Hlavním celebrantem mše svaté bude emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský.

Mgr. Petr Puda

Více zde.