V pátek 30. listopadu 2018 proběhl Benefiční večer pořádaný ve prospěch Dětského centra Plzeň a my jsme se opět zúčastnili a přispěli do programu této charitativní akce. Dětské centrum se stará o děti kojeneckého až předškolního věku, pomáhá rovněž znevýhodněným rodinám, pečuje také o děti zanedbávané či týrané. Benefiční večer byl dárkem pro dlouhodobé sponzory a výtěžek ze vstupného byl předán Dětskému centru. Jsme moc rádi, že jsme mohli přispět svým programem a podpořit tak dobrou věc. Mgr. Andrea Řeháčková