10.jpg

V pátek 16. 11. 2018 se třídy SPA a SPB zúčastnily v rámci Festivalu Animánie 2018 interaktivní projekce filmu TGM Osvoboditel a  připomněly si tak prvního československého prezidenta a 100. výročí vzniku Československa.  Tento střihový film se realizoval z popudu některých členů Občanského fóra, a to v extrémně krátkém čase, aby byl hotový k 140. výročí Masarykova narození v březnu 1990. Projektu se ujala režisérka Věra Chytilová a představila prvního prezidenta, kterého komunisté odsouvali spíše do zapomnění, jako vzor demokratického státníka. Film byl představen pracovníky Národního filmového archivu Matějem Forejtem a Arianou Horáčkovou, kteří se po jeho zhlédnutí pustili se studenty do diskuse a práce s výukovými materiály. Mgr. Martina Walterová