14.jpg

Studentským pořadem nazvaným Vzpomínka na TGM a první republiku oslavilo Masarykovo gymnázium sté výročí vzniku republiky. Děkuji všem studentům, kteří se podíleli na programu, a za báječnou spolupráci také kolegům Jolaně Chaloupkové a Petru Pudovi.
Mgr. Andrea Řeháčková