10.jpg

V pátek dne 9. listopadu 2018 se v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy konalo slavnostní vyhodnocení již XI. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost, do které se již po několikáté zapojili i žáci naší školy. Největšího úspěchu dosáhla Hana Rottenbornová ze třídy KIA, která s prací „Volyňští Češi v Masarykově odboji“ obsadila 1. místo v kategorii mladších žáků a získala medaili „Nadace odkazu TGM“. Druhým místem  ve stejné  kategorii se může pochlubit Matouš Křížek (KIB), vybojoval ho prací „TGM a zrození republiky“. Ještě další dvě studentky naší školy zabodovaly v této kategorii, a sice Viktorie Sýkorová a Barbora Zimmermannová (obě z KIB), obsadily 3. místo se společnou prací „Léčebna Bukovany: Dětská odborná léčebna Charlotte Garrigue Masarykové“. Všem účastníkům patří srdečné blahopřání a poděkování za reprezentaci školy zdařilou prací.
Mgr. Martina Walterová