V měsíci listopadu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

Listopad - Měsíc filmu na školách - seminář MD, KAA - Mgr. Boříková

Průběžně - Pravopisný přebor MG - výběr žáků - Mgr. Davídková

2. 11. - 4. h - AO - kat. AB, uč. 305 - výběr žáků 3. A, 3. B, SPA, SPB, 4. A, 4. B, OKA, OKB + Šebesta (KIA) - Mgr. Nováková

2. 11. - 5. h - AO - kat. CD, uč. 305 - výběr žáků 2. A, 2. B, KIA, KIB - Mgr. Nováková

2. 11. - 2.-3. h - HOP AIDS, uč. P16 - 1.A - Mgr. Drahokoupilová

2. 11. - 4.-5. h - HOP AIDS, uč. P16 - 1.B - Mgr. Drahokoupilová

5. 11. - 2. h - AO - kat. GH, uč. 307, 308 - výběr žáků PA, PB, SA, SB - Mgr. Nováková

6. 11. - 1.-4. h - Exkurze Vodárna, Plzeň - PA - Mgr. Machová, Mgr. Kohout

6. 11. - 6.-7. h - Akvatera, Plzeň - SA (Bil1) - Mgr. Kloudová

7. 11. - 18 h - Slavnostní pořad studentů MG ke stému výročí republiky, Zpč galerie, Masné krámy - vybraní žáci - Mgr. Řeháčková, Mgr. Chaloupková, Mgr. Puda

8. 11. - 4.-5. h - Prevence šikany I., uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

8. 11. - 4.-6. h - CHO - kategorie A, uč. 127 - výběr žáků - Mgr. Brichtová

8. 11. - 1.-2. h, 4.-5. h - Biologická olympiáda C, uč. 221, 223 - tercie, kvarty - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Machová

9. 11. - 4. h - AO - kat. EF, uč. 305 - výběr žáků TA, TB, KAA, KAB - Mgr. Nováková

9. 11. - 5. h - AO - kat. CD, uč. 305 - výběr žáků 1. A, 1. B - Mgr. Nováková

9. 11. - Maturitní ples, Měšťanská beseda - 4. A - Mgr. Eretová

9. 11. - celý den - Vyhodnocení soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost, Praha - Magistrát - účastníci soutěže z KIA a KIB - Mgr. Walterová

9. 11. - celý den - 1. potravinová sbírka MG - dobrovolníci - Mgr. Jindřichová

9. 11. - 2.-3. h - HOP AIDS, uč. P16 - KIA - Mgr. Kloudová

9. 11. - 4.-5. h - HOP AIDS, uč. P16 - KIB - Mgr. Kloudová

12. 11. - 2. h - AO - kat. GH, uč. 307, 308 - SB - Mgr. Nováková

12. 11. - 4.-5. h - Česká lingvistická olympiáda - školní kolo - výběr žáků - Mgr. Hájková

12. 11. - 16.30 h - Třídní aktivy

14. 11. - 3.-4. h - Prevence kouření, uč. P16 - TA - Mgr. Kloudová

14. 11. - 1.-2. h - English Cup, uč. 317 - vybraní žáci - Mgr. Čermáková

15. 11. - 2.-5. h - Biologická olympiáda kat. D, uč. 221, 223 - primy, sekundy - Mgr. Kloudová, Mgr. Korčáková

16. 11. - celý den - Finále Energetické olympiády, FEL ČVUT Praha - ze SXB Krůs, Čekan, Rajchman, z OKA Janiš, Jonák, Kellich - Mgr. Nováková

16. 11. - po 2. vyuč. hodině - Exkurze do ZOO, Plzeň - PB - Mgr. Machová, Mgr. Koza

16. 11. - 4. h - Středoevropské metropole - přednáška v rámci Dnů geografie, uč. 119 - TB - Mgr. Kloudová

19. 11. - 1.-2. h - Prevence šikany I., uč. P03 - PB - Mgr. Kloudová

20. 11. - celý den - Památník hrdinů heydrichiády, Praha - 4. A - Mgr. Mervartová, Mgr. Eretová

20. 11. - 6.-7. h - Akvatera, Plzeň - SA (Bil2) - Mgr. Kloudová

21. 11. - 3.-4. h - Prevence kouření - TB - Mgr. Kloudová

20.-21. 11. - celý den - SŠ ve volejbalu, hala Lokomotivy Plzeň - výběr žáků - Mgr. Provodová, Mgr. Pavlíček

22. 11. - 4.-5. h - Prevence šikany II., uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

22. 11. - 2.-4. h - Komentovaná procházka sluneční soustavou, Techmania - PB - Mgr. Hlavatá, Mgr. Koza

22. 11. - celý den - Finále dějepisné soutěže gymnázií, Cheb - výběr žáků - Mgr. Mervartová

24. 11. - Maturitní ples - OKB - Mgr. Hájková

26. 11. - 6.-9. h - Výukový program ZOO, Plzeň - seminář biologie 3. r. + SP - Mgr. Kloudová

29. 11. - od 11.00 h - Západočeské muzeum - archeologie, Plzeň - PB - Mgr. Mervartová

30. 11. - od 10.00 h - Západočeské muzeum - archeologie, Plzeň - PA - Mgr. Walterová

30. 11. - 5.-6. h - Poruchy příjmu potravy, uč. P16 - 1. B - Mgr. Drahokoupilová